instalacja wentylacji wyciągowej

Przemysłowe układy wentylacji wyciągowej – podstawy

TweetPrzemysłowe układy wentylacji wyciągowej mają na celu ochronę personelu zakładu przed narażeniem na uciążliwe i niebezpieczne opary unoszące się w powietrzu czy pyły powstające podczas produkcji. Najbardziej rozpowszechniony typ przemysłowych układów wyciągowych zazwyczaj obejmuje pochłaniacze pyłu i oparów, przewody łączące, urządzenie kontroli zanieczyszczenia powietrza i wentylator wyciągowy. W przypadku kontroli zapylenia, filtr przeciwpożarowy o wysokiej wydajności (HEPA) […]