Ochrona ppoż w zakładzie pracy – co należy uwzględnić?

TweetOchrona przed pożarem w miejscu pracy stanowi istotny element zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Wprowadzenie odpowiednich procedur i środków ochrony przeciwpożarowej ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji ryzyka pożaru oraz zapewnienia szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku jego wystąpienia.