Energooszczędność systemów wentylacji

wentylator przemysłowy

Systemy wentylacji w dużej mierze opierają się na zasilaniu elektrycznym. Czasami wykorzystuje się także wentylatory zasilane silnikami spalinowymi, jednak nie w każdej aplikacji są zalecane ze względu na powstanie spalin jak i generowanie wyższego hałasu. W tym artykule skupimy się jednak na zużyciu energii elektrycznej przy działaniu systemu wentylacji i w jaki sposób można optymalizować to zużycie.

Wymogi prawne a energooszczędność urządzeń

Producenci urządzeń elektrycznych muszą dostosowywać się do prawnych regulacji, które obowiązują na danym terytorium. Dotyczy to także wentylatorów przemysłowych, a regulacje maja na celu zmniejszyć zużycie prądu i uczynić urządzenia bardziej ekologicznymi. Dostosowanie producentów urządzeń do obowiązującego prawa to jedno, natomiast zużycie energii podczas eksploatacji wentylacji to druga kwestia, o która warto zadbać już na etapie projektowania systemu. Sposobów na oszczędności jest sporo i warto temat ten omówić ze pastelistą, które może zaproponować rozwiązanie, które w dłuższym czasie, przyniesie firmie oszczędności, gdyż utrzymanie dużego systemu wentylacji niesie za sobą wysokie koszty.

Jak ograniczyć koszty utrzymania systemu wentylacji?

  1. Wymiana wentylatorów i urządzeń na bardziej energooszczędne – podstawowym sposobem ograniczenia kosztów jest wymiana nieefektywnych urządzeń na nowe, efektywne i energooszczędne. Przy dużej liczbie urządzeń, koszt inwestycji będzie duży, ale oszczędności także będą znacznie większe.
  2. Zastosowanie urządzeń o regulowanej mocy – nie zawsze wentylacja musi działać na 100% swoich możliwości. W zależności od sytuacji możliwe jest czasowe zmniejszenie mocy działania wentylacji, lub nawet całkowite jej wyłącznie. Dlatego urządzenia umożliwiające regulację będą dobrym sposobem na ograniczenie kosztów.
  3. Kontrola układu pod kątem wycieków, nieszczelności – Wszelkie nieszczelności układów powodują zmniejszenie skuteczności wentylacji, i może spowodować zwiększeniem mocy wentylatorów, które będą tym sposobem niwelowały różnicę. Szczelny układ kanałów wentylacyjnych zapewni optymalna prace i pobór energii wentylatorów.
  4. Regularny serwis – brak inwestycji w regularny serwis i kontrolę wentylacji to tylko pozorne oszczędności. Stały nadzór może zapobiec poważnym awariom, które będą wiązały się z dużymi kosztami usunięcia ich skutków.

Jeśli poszukujesz sprawdzonych urządzeń spełniających normy zobacz stronę dystrybutora Luftberg. Dostępna jest tam szeroka gama wentylatorów dla przemysłu jak promieniowe, osiowe, kanałowe, dachowe, przeciwwybuchowe, nierdzewne i wiele innych.