Dmuchawy promieniowe przemysłowe i ich zastosowanie

instalacja wentylacji wyciągowej

Firmy na rynku zajmujące się branżą wentylacyjną produkują dmuchawy przemysłowe promieniowe, w których kierunek przepływu gazu jest promieniowy odśrodkowy. Charakterystyczną cechą tych urządzeń wentylacyjnych jest ich budowa. Dmuchawa tego typu zasysa powietrze osiowo otworem okrągłym umieszczonym wzdłuż osi silnika. Wylot wykonywanego mechanizmu promieniowego umieszczony jest zawsze prostopadle do osi wlotu, przy czym wylot może być prostokątny lub okrągły.

Budowa dmuchawy promieniowej przemysłowej

Najczęściej wyloty prezentowanych urządzeń są prostokątne. Wynika to z budowy kolektora wiatraka, który w wykonaniu standardowym ma kształt spiralny. Wirnik urządzenia ma tarczę nośną do której przyspawane są łopatki. Na łopatki po drugiej stronie spawana jest tarcza pokrywająca z otworem przez który zasysane jest powietrze. W zależności od zastosowania, to opisywane urządzenia wentylacyjne stosujemy w różnych gałęziach przemysłu. Urządzenia jakimi są dmuchawy charakteryzują się wysoką sprawnością, która sięga 85%. Mają szereg zastosowań specjalistycznych. Specjalną odmianą wirników promieniowych są wirniki do transportu gdzie nie występuje tarcza pokrywająca.

Zastosowanie dmuchawy

Najogólniej czynność wentylatora polega na wymuszaniu przepływu powietrza w pożądaną stronę oraz z wydajnością jaka jest zapotrzebowana przy czym dmuchawy promieniowe przemysłowe ze względu na działające w nich siły nazywane są również dmuchawami odśrodkowymi. W ofercie sprzedawanych produktów powietrzu lub innym gazom zasysanym osiowo, nadawana jest prędkość i wymuszany jest ich przepływ prostopadle do osi wirnika. Sprężenie powietrza lub innego gazu następuje w wyniku działania siły odśrodkowej.

Potrzebna energia uzyskiwana jest dzięki pracy silnika elektrycznego, a powietrze przepływając przez tego typu urządzenie zmienia kierunek o 90°. W różnych modelach wentylatorów tego typu mogą występować odmienne układy łopatek oraz w zależności od zapotrzebowania może występować różna ich liczba. W produkowanych wentylatorach mogą być zamontowane łopatki o różnych kształtach. Wentylatory promieniowe montowane są przeważnie na osobnych fundamentach lub specjalnych ramach na amortyzatorach. Rama zazwyczaj mocowana jest do podłoża za pomocą specjalnie przystosowanych śrub kotwiących. Do urządzeń tego typu można podłączyć przewody wentylacyjne elastyczne.